Qida Əlavələri

QİDA ƏLAVƏLƏRİNİN SİYAHISI

Е100 – Е-182: Rəngləyicilər (Boyalar) (Qidaya daha çox rəng vermək üçün istifadə edilir).

Е200 – Е-299: Кonservantlar (məhsulları mikroblardan qoruyaraq onların saxlama müddətin uzatmaq üçün istifadə edilir).

Е-300 – Е-399: Аntioksidlər (məhsulu turşumaqdan qorumaq üçün istifadə edilir).

Е-400 – Е-496: Stabilizator və qatılaşdırıcılar (qatılığı artırmaq və sıxlığı saxlamaq üçün istifadə edilir)

Е-500 – Е-586: Emulqator (Eynicinsli maddələr almaq üçün istifadə edilr).

Е-600 – Е-641: Dad və qoxu gücləndiricilər

Е-700 – Е-899: Ehtiyat nömrələr (Hələki mövcud deyil)

Е-900 – Е-1521: Qarışıq maddələr (köpüyün qarşısını almaq üçün istifadə edilir).

Halal Qatqı maddələriZərərli Qida əlavələri