Monthly Archives: December 2014

Halal Qida Standartları və İslam maliyyələşməsi

Müasir dövrün aktual və inkişaf edən mövzularından biri də İslam maliyyələşməsi, “Halal” qida və ümumilikdə “Halal” konsepsiyasının özüdür. Bəs bu konsepsiyanın özü nə dən ibarətdir və bu ad altında formalaşmış baxışlar, normalar necə başa düşülməlidir. Mövzunu daha yaxşı anlamaqdan ötrü … Continue reading

Posted in Məqalə | Comments Off on Halal Qida Standartları və İslam maliyyələşməsi