Ana səhifə

HALAL KONTROL QRUP – Azərbaycanda ilk halal məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırma xidmətini göstərən mərkəzidir. Mərkəzimiz aşağıdakı xidmətləri göstərir:

  • Beynalxalq halal qida standartlarına uyğun sistemlərin qurulması;
  • Halal Standartlarla bağlı təlimlərin keçirilməsi;
  • Qida qatqılarının araşdırılması;
  • Halal məhsul və xidmət istehsalçıların əlaqələndirilməsi.