Monthly Archives: December 2014

Halal Qida Standartları və İslam maliyyələşməsi

admin/ December 13, 2014/ Məqalə

Müasir dövrün aktual və inkişaf edən mövzularından biri də İslam maliyyələşməsi, “Halal” qida və ümumilikdə “Halal” konsepsiyasının özüdür. Bəs bu konsepsiyanın özü nə dən ibarətdir və bu ad altında formalaşmış baxışlar, normalar necə başa düşülməlidir. Mövzunu daha yaxşı anlamaqdan ötrü qısaca bəzi terminlərin mahiyyətinə diqqət yetirək. “Halal” sözü özü İslam dininə məxsus termin olaraq, hərfi mənada “icazəverilən” mənasına gəlir. Qeyri-ərəblər

Read More