Monthly Archives: February 2014

Əl Bəqərə 205

admin/ February 28, 2014/ Məqalə

Əgər  qüdrət  və  hökümətə  çatsa, yer  üzündə  fəsad  edib, əkin  sahələrinin  və nəslinin   məhvi  üçün  çalışar.  Allah fəsadı sevmir (bəqərə  205)     Bu  ayənin əvvəlindən  göründüyü  kimi, həmçinin  ondan əvvəlki  ayələrdə  də qeyd olunmuş, sözü gedən  kəslər  ləyaqətsiz, münafiq olanlardir  ki, əgər  əlinə  qüdrət  keçsə, törədəcəyi  fəsaddan danışılır. Ayənin ardinda  isə  o  münafiqin törədəcəyi  fəsadın  necəliyindən  danışılır-“yer üzündə fəsad  edər, əkin  sahələrini  və 

Read More

Halal qida standartlarına bir baxış

admin/ February 26, 2014/ Məqalə

Əslində bu məqaləni yazmağa vadar edən səbəb son günlər aktuallaşan halal qida standartları və sertifikatlaşdırma barəsəində cərəyan edən fikir müxtəlifliyidir. Halal sertifikatlaşdırma beynalxalq təcrübədə geniş istifadə olunur. Onun əsas mahiyyəti istehsalçının tətbiq etdiyi halal standartlarını yoxlayaraq məhsulun halal qaydalara uyğun gəlməsini təsdiq edən bir sənəddir (sertifikat). Bu sənəd həmin istehsalçıya verilirsə və həmin istehsalçının istehsal etdiyi məhsulun üzərinə müvafiq şəkild

Read More